Citrix Desktop Player – Skapa VM

Skapa VM för Citrix Desktop Player i Synchronizer Disclaimer: Detta dokument är skriven på ”amatör nivå” och ska inte ses som en beskrivning av en installation för en driftmiljö utan ses som tips på hur man kan göra en installation för ex lab och demo.… Read More