Citrix Desktop Player – Skapa VM

Skapa VM för Citrix Desktop Player i Synchronizer

Disclaimer: Detta dokument är skriven på ”amatör nivå” och ska inte ses som en beskrivning av en installation för en driftmiljö utan ses som tips på hur man kan göra en installation för ex lab och demo.

Prova INTE detta på e Windows 2016 server. Det fungerar inte än. Man får konstiga felmeddelanden när man försöker starta en VM

 

Vi ska här beskriva hur man skapar en VM och senare skickar den till en PC

 

 • Starta Synchronizer
 • Du kommer att få ett felmeddelande på certifikatet om du använde det själv signade SSL certet
 • Bild1
 • Cookies måste vara accepteras i webbläsaren
 • Bild2
 • Licenser måste läggas på inom 30 dagar
 • Jag fick också ett felmeddelande på min Hyper-V LAN switch. Det var inte bara det att den måste vara knuten till ett externt kort. Den måste HETA ”External Network”

 

Skapa ny VM

 • Första steget är att lägga in OS ISO:s i biblioteket på Synchronizer server
 • Bild4
 • Bild5
 • ISO filen måste ligga i katalogen ”C:\Program Files\Citrix\Synchronizer\FileImport\
 • Klicka på ”Software Library” nere till vänster och sen på ”Import” uppe till höger
 • Bild6
 • Namger ISO filen och specificera vilken fil det är.
 • OBS! Vill du att originalet ska ligga kvar i import mappen måste du kryssa i ”Retain file”
 • Klicka ”Import”
 • Bild3
 • Klicka på ”Virtual Machines” till vänster och sen  ”Create” under ”Virtual Machines Actions” till höger
 • Bild7
 • Fyll i information om en virtuella maskinen du skapar och ange ISO filen du vill använda
 • Bild8
 • Ange vilken user mode denna virtuella maskin ska ha
 • Den supportade varianten för Desktop Player är PVD mode. Övriga är för ”gamla” XenClient
 • Bild9
 • Specificera hårdavaruinställningarna
 • Bild10
 • Specificera övriga inställningar
 • Klicka ”Start” uppe till höger under ”Virtual Machine Actions”
 • VM:en börjar installeras
 • När ”Installing” fönstret försvinner kan man klicka ”Console” för at få upp konsollen. För att det ska fungera måste man installera en ActiveX komponent. Acceptera den
 • Jag fick dom aldriig upp den i konsollen utan jag över och gjorde installationen från Hyper-V Manager
 • Installera  Windows 10 som vanligt
 • UPPDATERING:
 • För att konsollen ska fungera måste Hyper-V Integration Services installeras i VM:en, men, den är redan installerad i W10 maskiner
   • Bild17
  • Koppla först bort installations DVD:n från VM:en
  • Bild20
 • Klicka sen ”Attach ISO” och välj ”Hyper-V Integration Services”
 • Starta VM:en

 

 • Jag installerade även en Windows 7 men även där fick jag starta den i denna konsol men sen göra iordning den i Hyper-V
 • Bild14
 • Bild15
 • Innan maskinen publiceras ska den läggas till i AD:et. Starta VM:en och lägg in den i AD
  • Boota om maskinen
  • Bild16
  • Stäng den sen från Synchronizer konsollen

 

 

 • Bild13
 • Klicka sen ”Version / Publish” i högra menyn
 • Bild18
 • Skriv in beskrivning på publiceringen och ange att den ska publiceras som en ny version
 • Bild19
 • Nu startar processen som kan ta rätt lång tid. Kontrollera statusen i status baren till höger på skärmen (för mig tog det 20 minuter)

 

 • Nästa steg är att skapa användare och sätta rättigheter för de användare som skall använda systemet och även tilldela dom VM:ar
 • Klicka på ”Users” i vänstra menyn
 • Bild9
 • Det första vi ska göra är att koppla Synchronizern till vårt AD. Klicka på ”Create Domain” i högra menyn
 • Bild11
 • Fyll i namn på din AD server (eller IP adress), om du ska kommunicera med den via SSL, ett konto som har rättigheter att administrera AD:et samt dess lösenord
 • OBS! Så du slipper de 15 minuter extra som jag slösade bort, det ska vara ”domain shortname”, dvs utan extension
 • Klicka sedan ”Sync Domain” i högra menyn för att synkronisera över alla användare

 

Nästa steg är att köra en VM på en annan maskin……..

 • Gå till maskinen som du vill köra en virtuell ”corporate desktop” på, i mitt fall är det en Windows 10 maskin som jag vill köra en corporate Windows 7 på.
 • Starta ”DesktopPlayer_xxx”
 • Bild1
 • Continue
 • Bild2
 • Acceptera license agreement
 • Install
 • Bild3
 • Virtualisering måste vara påslaget i BIOS. Så nu gör jag det 🙂
 • Bild4
 • Installationen startar
 • Bild5
 • När installationen är klar, boota om datorn

 

 • Bild7
 • Om allt gått som det ska så ska du nu ha en ikon i ”taskbar”, högerklicka på den och välj ”Register”
 • Bild8
 • Ange namn eller IP adress till Synchronizer servern samt login information
 • Om du får ett time out fel, kontrollera brandväggsinställningarna på Synchronizer servern
 • Högerklicka igen på Desktop Player ikonen och välj ”Preferences”, där kan du bland annat se vilka nät som är godkända för att uppdatera VM:ar på, så att det inte sker över ex långsamma eller dyra förbindelser

 

 • Nu ska vi assigna en VM till denna maskin / user
 • Bild21
 • Gå tillbaka till Synchronizer och leta upp användaren som du logga in på plyaer klienten med
 • Bild22
 • Klicka i rutan ”Assign” och klicka ”Save” högst upp
 • Bild23
 • Gå tillbaka till klienten och klicka ”Update” för att snabba på processen att få VM:en nedladdad
 • För att starta din VM – klicka på Desktop Player ikonen i taskbar och välj ”Start”. Här kan du även ansluta USB enheter från värden
 • VM:en startar och loggar in som den användare som registrerats i Desktop Player
 • Genom att trycka ”Host-F” får man den i full skärm. Host är default höger CTRL tangent

 

Klart!

Nästa steg är naturligtvis att anpassa VM:en med de applikationer ni ska ha osv.

Citrix Desktop Player – Installera Synchronizer

Installera Citrix Desktop Player Synchronizer

Disclaimer: Detta dokument är skriven på ”amatör nivå” och ska inte ses som en beskrivning av en installation för en driftmiljö utan ses som tips på hur man kan göra en installation för ex lab och demo.

 

Detta är en grundläggande beskrivning hur man installerar Citrix Desktop Player tillsammans med Synchroinizer.

 

Vi börjar med att installera Synchronizer, den måste installeras på en Hyper-V server

 

Förberedelser

Synchronizer ska installeras på Windows server 2008R2 eller Windows Server 2012R2 (rekommenderas). I denna labb kommer jag att installera den på en Windows Server 2016

 

 • Skapa ett AD Service account för Synchronizer, ex ”sync-admin”
 • Skapa ett nytt OU i AD för dator konton skapade med Synchronizer
 • Aktivera Hyper-V role på Synchronizer servern
 • Konfiguera en Hyper-V External virtual switch för Synchronizer VM (om det inte redan finns)
 • .Net måste vara installerat på servern. 3.5 och 4.5 (4.6 på Windows 2016 server)
 • Bild1
 • Bild2
 • Konfiguera windows Firewall, se Citrix dokumentation, eller stäng av den
 • OBS! Antivuris programvara kan ställa till problem på denna maskin
 • Inga andra roller ska aktiveras på servern
 • Server får INTE vara AD server, inte heller backup domain controller
 • IIS kan också ställa till med problem

 

Q&A Från Ctrix dokumentation

Why is a physical computer required?
Because Synchronizer uses Hyper-V which won’t run properly on anything but a native Windows server installation.

 

 • What would be a reasonable Synchronizer system configuration for a small Demo or Evaluation installation?
  The following configuration should serve well for a Demo/Eval installation with 1-10 users:
  •4 CPU cores, 16 GB RAM, 1 TB disk.
  •Assuming VMs are not being backed up to Synchronizer.
  •Backups can increase disk space requirements dramatically.
 • Why Hyper-V?
  Integration with Hyper-V was an early design decision for Synchronizer that has been carried forward to current versions. The reasoning was, Hyper-V and Synchronizer use the same virtual disk file format (VHD), and Hyper-V is freely available as part of Windows Server, so it was a natural choice at the time.

 

Installation

 • Tanka ner installationsmediat från citrix.com/downloads (inloggnimg krävs)
 • Starta installationen
 • Välj språk
 • Next
 • Acceptera licens avtalet
 • Bild3
 • Välj ”Central server”
 • Bild4
 • Namnger servern och skriv en beskrivning (option)
 • Kontrollera så att installationskatalogen är OK
 • Bild5
 • Har du nu för lite RAM så får du en varning. Citrix rekommenderar minst 6GB
 • Bild6
 • Ange installationsbibkiotek för Tomcat servern samt vilka portar dina klienter ska kommunicera med Synchronizern på
 • Default Tomcat port för Synchronizer är 8443
 • Default Tomcat port för klienterna är 443
 • Bild7
 • Ange inställningar för det själv signerade SSL certifikatet
 • Bild8
 • Ange service kontot du skapade ovan
 • Bild9
 • Välj SQL. Om det ska installeras ex Express nu eller om du ska ansluta dig till en annan SQL server
 • Bild10
 • Ange lösenord för SQL servern (användare SA)
 • Bild11
 • Information att du måste ansluta Synchronizern till en Citrix licens server senare
 • I min installation fcim jag aldrig ange det utan den installerade en Citrix License server som default
 • Installationen startar
 • Om du valde att installera SQL Server Express så tar installationen minst 15 minuter
 • Bild12
 • När allt är klart – starta om servern
Copyright 2020 Citrix Usergroup Sweden. All rights reserved