Citrix Desktop Player – Installera Synchronizer

Installera Citrix Desktop Player Synchronizer

Disclaimer: Detta dokument är skriven på ”amatör nivå” och ska inte ses som en beskrivning av en installation för en driftmiljö utan ses som tips på hur man kan göra en installation för ex lab och demo.

 

Detta är en grundläggande beskrivning hur man installerar Citrix Desktop Player tillsammans med Synchroinizer.

 

Vi börjar med att installera Synchronizer, den måste installeras på en Hyper-V server

 

Förberedelser

Synchronizer ska installeras på Windows server 2008R2 eller Windows Server 2012R2 (rekommenderas). I denna labb kommer jag att installera den på en Windows Server 2016

 

 • Skapa ett AD Service account för Synchronizer, ex ”sync-admin”
 • Skapa ett nytt OU i AD för dator konton skapade med Synchronizer
 • Aktivera Hyper-V role på Synchronizer servern
 • Konfiguera en Hyper-V External virtual switch för Synchronizer VM (om det inte redan finns)
 • .Net måste vara installerat på servern. 3.5 och 4.5 (4.6 på Windows 2016 server)
 • Bild1
 • Bild2
 • Konfiguera windows Firewall, se Citrix dokumentation, eller stäng av den
 • OBS! Antivuris programvara kan ställa till problem på denna maskin
 • Inga andra roller ska aktiveras på servern
 • Server får INTE vara AD server, inte heller backup domain controller
 • IIS kan också ställa till med problem

 

Q&A Från Ctrix dokumentation

Why is a physical computer required?
Because Synchronizer uses Hyper-V which won’t run properly on anything but a native Windows server installation.

 

 • What would be a reasonable Synchronizer system configuration for a small Demo or Evaluation installation?
  The following configuration should serve well for a Demo/Eval installation with 1-10 users:
  •4 CPU cores, 16 GB RAM, 1 TB disk.
  •Assuming VMs are not being backed up to Synchronizer.
  •Backups can increase disk space requirements dramatically.
 • Why Hyper-V?
  Integration with Hyper-V was an early design decision for Synchronizer that has been carried forward to current versions. The reasoning was, Hyper-V and Synchronizer use the same virtual disk file format (VHD), and Hyper-V is freely available as part of Windows Server, so it was a natural choice at the time.

 

Installation

 • Tanka ner installationsmediat från citrix.com/downloads (inloggnimg krävs)
 • Starta installationen
 • Välj språk
 • Next
 • Acceptera licens avtalet
 • Bild3
 • Välj ”Central server”
 • Bild4
 • Namnger servern och skriv en beskrivning (option)
 • Kontrollera så att installationskatalogen är OK
 • Bild5
 • Har du nu för lite RAM så får du en varning. Citrix rekommenderar minst 6GB
 • Bild6
 • Ange installationsbibkiotek för Tomcat servern samt vilka portar dina klienter ska kommunicera med Synchronizern på
 • Default Tomcat port för Synchronizer är 8443
 • Default Tomcat port för klienterna är 443
 • Bild7
 • Ange inställningar för det själv signerade SSL certifikatet
 • Bild8
 • Ange service kontot du skapade ovan
 • Bild9
 • Välj SQL. Om det ska installeras ex Express nu eller om du ska ansluta dig till en annan SQL server
 • Bild10
 • Ange lösenord för SQL servern (användare SA)
 • Bild11
 • Information att du måste ansluta Synchronizern till en Citrix licens server senare
 • I min installation fcim jag aldrig ange det utan den installerade en Citrix License server som default
 • Installationen startar
 • Om du valde att installera SQL Server Express så tar installationen minst 15 minuter
 • Bild12
 • När allt är klart – starta om servern

Citrix 7.8. Konfiguera Storefront 3.5 (internt)

Konfiguration av Storefront 3.5 i en Citrix 7.8 miljö

Disclaimer: Detta dokument är skriven på ”amatör nivå” och ska inte ses som en beskrivning av en installation för en driftmiljö utan ses som tips på hur man kan göra en installation för ex lab och demo.

 

Denna instruktion förutsätter att Citrix 7.8 redan är installerat och konfigurerat. Se separat beskrivning

I denna instruyktion använder vi den standard Storefromt som installerades med Citrix 7.8

I en annan blogg post kommer vi att sätta upp en ”internet facing” Storefront som är SSL skyddad av en NetScaler Gateway

 

I Storefront 3.x hanteras desktops på samma sätt som appar gjirde i 2.x, dvs att en disconnectad desktop kommer att autostarta när användaren loggar in, utan att man som tidigare måste lägga till ”TreatAsApps” keyword med powershell

 

 

 • Starta Citrix Studio
 • Bild1
 • Klicka på ”Stores” under ”Citrix Storefront”
 • Bild9
 • En Standard Storefront finns redan installerad. Denna installerades när vi installerade Citrix 7.8
 • Bild10 Bild11 Bild12
 • För att dina användare ska behöva komma ihåg och skriva in domän namnet kan du förkonfiguera det enligt bilderna ovan
 • Du kan även ange flera domäner, kom då ihåg att kryssa i rutan ”Show domain list in logon page”
 • Bild13
 • För att ändra utseende och inställningar för Storefront Web, klicka på ”Manage Receiver for Web Site” och sen ”Configure”
 • Bild14
 • Färger och logotyper
 • Bild15
 • Val av Receiver. OBS! För en bra användare upplevelse på en Google Chromebook, använd HTML5 receiver
 • Bild16
 • Bild17
 • Lite mer ”Corporate Design”

 

Konfiguera ”Pre” and ”Post” login message

 • Gå till (i mitt fall): C:\inetpub\wwwroot\Citrix\StoreWeb\custom
 • Öppna script.js med notepad
 • Ta bort /* i början och slutet på dom delar du vill lägga till
 • Ändra texten till det meddelande du vill ha, ex:
 • var doneClickThrough = false;//Before web login
  CTXS.Extensions.beforeLogon = function (callback) {
  doneClickThrough = true;
  CTXS.ExtensionAPI.showMessage({
  messageTitle: ”Välkommen”,
  messageText: ”Detta är Commaxx lab site”,
  okButtonText: ”Acceptera”,
  okAction: callback
  });
  };
 • Gör en IISRESET på webb servern
 • För mycket mer exempel hur man kan konfigurera detta, se https://www.citrix.com/blogs/2015/08/25/citrix-customization-cookbook/

 

Copyright 2020 Citrix Usergroup Sweden. All rights reserved