* Registrering CUG Sweden


Ditt namn*:

Din e-post*:

(den epost adress som ska registreras i CUG´s Teams)


Övrig info

Jag godkänner att Citrix Usergroup Sweden sparar mina kontaktuppgifter för intern användning inom CUG Sweden.

Kontaktuppgifter kommer aldrig att delas med andra företag eller organisationer utan särskilt medgivande

Copyright 2018 Citrix Usergroup Sweden. All rights reserved