Ditt namn*:

Din e-post*:

(den epost adress som ska registreras i CUG´s Teams)


Övrig info

Jag godkänner att Citrix Usergroup Sweden sparar mina kontaktuppgifter för intern användning inom CUG Sweden.

Kontaktuppgifter kommer aldrig att delas med andra företag eller organisationer utan särskilt medgivande