Säkerhet från Azure till klient med Microsoft och Citrix – Simon Binder

Vi är alla överens om säkerhetsfördelarna med att köra Windows servrar och klienter publicerade, men drar vi nytta av möjligheterna med att flytta till infrastrukturen i Azure, ställs vi inför helt nya säkerhetsutmaningar, och möjligheter. I en demofylld session tar Simon oss igenom en rad viktiga, och tyvärr ofta bortglömda, säkerhetstjänster från både Microsoft och Citrix, samt delar sina lärdomar kring hur man kan bygga både en säker infrastruktur, och säkra virtuella Windows-hostar – i Azure.