Collage Hans

Hans Jevrell

Tjänsteansvarig & Projektledare Citrix Klientplattform @ Region Stockholm

Hans är tjänsteansvarig för vKlient, som är en Citrixbaserad klientplattform, och är projektledare för införandeprojektet av ny vKlient i Region Stockholm. Hans har under de senaste 5 åren drivit olika projekt inom vården, innan han började verka inom hälsosektorn har han genomfört flera olika projekt i varierande branscher.

Talks