Collage Peter

Peter Söderholm

“CTO” Citrix Sverige @ Citrix

Peter är ansvarig för Citrix Nordiska team av systemingenjörer. Han har lång erfarenhet kring införande av Citrixlösningar hos de största företagen i Sverige och Norden, både i stora och små miljöer. Med en bakgrund i tekniken, har Peter tidigare även axlat roller både inom support och tekniskt säljstöd.

 

Talks