Collage Simon G

Simon Gottschlag

Seniorkonsult/Teamlead på Xenit och Citrix Technology Professional (CTP) @ Xenit

Simon är seniorkonsult och teamleader på Xenit AB i Göteborg, och han har jobbat med produkter från Citrix sedan 2009. De senaste fem åren har han fokuserat på Citrix ADC (NetScaler) och han är nu inne på sitt tredje år som Citrix Technology Professional (CTP) för sina kunskaper och bidrag till Citrix och communityn inom just detta område. Förutom ett stort tekniskt fokus på Citrix ADC har den senaste tiden varit fylld av DevOps i form av Ansible, Kubernetes och Azure, där han har pratat om automatisering av ADC med Ansible på Citrix User Group och meetups för Cloud Native.

Talks