Citrix 7.8. Konfiguera Storefront 3.5 (internt)

Konfiguration av Storefront 3.5 i en Citrix 7.8 miljö

Disclaimer: Detta dokument är skriven på ”amatör nivå” och ska inte ses som en beskrivning av en installation för en driftmiljö utan ses som tips på hur man kan göra en installation för ex lab och demo.

 

Denna instruktion förutsätter att Citrix 7.8 redan är installerat och konfigurerat. Se separat beskrivning

I denna instruyktion använder vi den standard Storefromt som installerades med Citrix 7.8

I en annan blogg post kommer vi att sätta upp en ”internet facing” Storefront som är SSL skyddad av en NetScaler Gateway

 

I Storefront 3.x hanteras desktops på samma sätt som appar gjirde i 2.x, dvs att en disconnectad desktop kommer att autostarta när användaren loggar in, utan att man som tidigare måste lägga till ”TreatAsApps” keyword med powershell

 

 

 • Starta Citrix Studio
 • Bild1
 • Klicka på ”Stores” under ”Citrix Storefront”
 • Bild9
 • En Standard Storefront finns redan installerad. Denna installerades när vi installerade Citrix 7.8
 • Bild10 Bild11 Bild12
 • För att dina användare ska behöva komma ihåg och skriva in domän namnet kan du förkonfiguera det enligt bilderna ovan
 • Du kan även ange flera domäner, kom då ihåg att kryssa i rutan ”Show domain list in logon page”
 • Bild13
 • För att ändra utseende och inställningar för Storefront Web, klicka på ”Manage Receiver for Web Site” och sen ”Configure”
 • Bild14
 • Färger och logotyper
 • Bild15
 • Val av Receiver. OBS! För en bra användare upplevelse på en Google Chromebook, använd HTML5 receiver
 • Bild16
 • Bild17
 • Lite mer ”Corporate Design”

 

Konfiguera ”Pre” and ”Post” login message

 • Gå till (i mitt fall): C:\inetpub\wwwroot\Citrix\StoreWeb\custom
 • Öppna script.js med notepad
 • Ta bort /* i början och slutet på dom delar du vill lägga till
 • Ändra texten till det meddelande du vill ha, ex:
 • var doneClickThrough = false;//Before web login
  CTXS.Extensions.beforeLogon = function (callback) {
  doneClickThrough = true;
  CTXS.ExtensionAPI.showMessage({
  messageTitle: ”Välkommen”,
  messageText: ”Detta är Commaxx lab site”,
  okButtonText: ”Acceptera”,
  okAction: callback
  });
  };
 • Gör en IISRESET på webb servern
 • För mycket mer exempel hur man kan konfigurera detta, se https://www.citrix.com/blogs/2015/08/25/citrix-customization-cookbook/

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*