Rickard Wendel

Systems Engineer @ AceIQ

Rickard jobbar som Systems Engineer på AceIQ, och har byggt på sig djupa tekniska kunskaper kring Citrix sedan han började inom området 2007. Han har utöver tidigare konsultroller också jobbat som plattformschef för klienter på en stor skånsk kommun, där ansvaret låg kring hela klientplattformen för kommunens användare.