e-Legitimation & BankID mot NetScaler/ADC och StoreFront – Anders Björk

Jag kommer att berätta om hur man via standardiserade protokoll och katalog-integration kan logga in med svenska e-Legitimationer mot NetScaler/ADC och StoreFront.

Jag kommer dessutom dema hur det fungerar med BankID-inloggning mot NetScaler/ADC och StoreFront samt beskriva kopplingarna ”under huven”.